Prihlásený:                    Admin sekcia       Odhlásiť
◀ Späť na zoznam služieb

Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia

PNF patrí ku komplexným facilitačným metódam, čo znamená uľahčenie pohybu pomocou aktivácie rôznych systémov tak, aby sa na vstup do neurónov dostalo čo najviac vzruchov. Pri posilňovacích technikách sa využíva princíp, že svalová aktivita silnejších svalov umožní obnovenie aktivity slabších a neaktívnych svalov.

Špecializovanú rehabilitačnú metodiku proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitáce (PNF) vypracoval dr. Herman Kabat (1913-1995). Táto metodika patrí ku komplexným facilitačným metódam, čo znamená uľahčenie pohybu pomocou aktivácie rôznych systémov tak, aby sa na vstup do neurónov dostalo čo najviac vzruchov.

Je vhodná predovšetkým:
•    pri poškodení periférnych nervov: napr. parézy jednotlivých nervov, poškodenia a straty hybnosti po úraze alebo operácií
•    ochorenia centrálnej nervovej sústavy (CNS): roztrúsená skleróza, ataxia, poranenia miechy vrátane paraplégií a tetraplegií, stavy po cievnej mozgovej príhode (porážke), traumách, nádoroch atď.
•    ortopedické poruchy: napr. degeneratívne ochorenia chrbtice a končatinových kĺbov, morbus Bechterev, stavy po operáciách chrbtice, bedrových a kolenných kĺbov. Funkčné poruchy pohybového systému a svalové dysbalancie.
•    traumatické poškodenia: napr. stavy po zlomeninách, amputáciách, svalových atrofiách, výmenách kĺbov a mnohé ďalšie

Ako to funguje:
Pri tejto liečebnej metóde sa aplikujú tzv. združené pohybové vzorce, ktoré sa podobajú väčšine aktivít denného života. Pohybu za zúčastňujú celé svalové skupiny a pohyb sa vykonáva vo viacerých kĺboch a rovinách súčasne. Pohyby sa vykonávajú v diagonálach a sú zostavené pre hlavu, krk, trup, horné a dolné končatiny. PNF pomáha harmonizovať pohyb a posilniť alebo uvoľniť všetky svaly v ľudskom tele.
 

Pri posilňovacích technikách sa využíva princíp, že svalová aktivita silnejších svalov umožní obnovenie aktivity slabších a neaktívnych svalov.

Cieľ posilňovacích techník:
•    zlepšenie schopnosti začať a vedome ovládať pohyb
•    zvyšovanie rozsahu pohybu a uvoľnenie zvýšeného svalového napätia
•    zlepšenie svalovej sily a vytrvalosti
•    zlepšenie svalovej koordinácie
•    zníženie unaviteľnosti svalu
•    zvýšenie stability kĺbov

Cieľ relaxačných techník:
•    redukcia zvýšeného svalového tonusu
•    zväčšenie pohybového rozsahu
•    odstraňovanie alebo zmiernenie bolesti

◀ Späť na zoznam služieb